menu

© Teksten gebruikt met toestemming van The Bach Centre (www.bachcentre.com). 

Bach bloesems worden toegepast volgens de methode van Dr. Bach.

Het systeem van eenvoud

Oertincturen

De lente begint en de Cherry Plum in de tuin van het Bach Centre staat bijna in volle bloei. De komende paar dagen zal het moment aanbreken dat de oertinctuur uit de Cherry Plum moet worden bereid.

Om de bloesem te maken worden twee pannen gevuld met bloeiende twijgen. Vervolgens wordt er water bij gedaan en gaan de pannen op het vuur. Als die een half uur hebben staan pruttelen, worden ze in de tuin gezet om af te koelen.

In een later stadium zal de vloeistof worden gezeefd en in bruine apothekersflessen van 1 liter worden gedaan, voor de helft vermengd met alcohol. Dat mengsel is de oertinctuur: daar komt een etiket op en de fles wordt opgeborgen.

Als het moment is aangebroken de inhoud te verdunnen tot een standaardremedie, gaat de fles naar een bottelarij in Londen waar de inhoud opnieuw wordt vermengd met brandewijn, twee druppels op 30 ml brandewijn, en dan wereldwijd gedistribueerd.

Een heel simpele procedure in feite waar geen bijzondere preparatie of vaardigheid aan te pas komt. Het enige wat nodig is, is zonneschijn, water, alcohol, flessen en de juiste plant op de juiste dag.

In afwachting van het moment dat de bloesem aan de boom verschijnt, zijn er nog andere dingen te doen. De staf van het Bach Centre ontvangt e-mails uit de hele wereld, meestal met de vraag hoe de bloesems moeten worden gebruikt. Mensen raken in verwarring over de vele verschillende ideeën en selectiemethoden, waar ook weer op allerlei manieren geloof aan gehecht wordt. Zelfs voor de hand liggende kwesties als hoeveel verdunde druppels er tegelijk kunnen worden ingenomen, worden onduidelijk als in het ene artikel te lezen staat dat twee druppels genoeg zijn en ergens anders dat het er zestien moeten zijn.

En dat terwijl het innemen van de bloesem in feite net zo eenvoudig is als het maken ervan:
het enige wat u hoeft te doen is lezen wat daarover in The Twelve Healers staat en dan de bloesem nemen die u denkt dat u hebben moet.

Geschiedenis

We hebben het al veelvuldig gehad over eenvoud, waaruit maar weer blijkt dat eenvoud voor veel mensen een heel moeilijk onderwerp is. Kijkend naar de geschiedenis van de bloesems zou men kunnen menen dat het inderdaad een lang en moeizaam proces is.

Dr. Edward Bach haalde zijn artsendiploma in 1912, en sprak bij het uitreiken daarvan van "vijf jaar die het zal kosten om alles wat ik geleerd heb te vergeten". Uiteindelijk duurde het nog langer. Pas na achttien jaar keerde hij het conventionele onderzoek de rug toe, gooide alle flessen en retorten in zijn lab aan scherven en ging weg uit Londen.

Het zoeken naar de 38 bloesems kostte hem nog eens vijf jaar. In de tussentijd perfectioneerde dr. Bach twee volledig nieuwe methoden voor het bereiden van geneesmiddelen uit planten, de methode via de zon en via koken die tot op de dag van vandaag worden toegepast.

Tegelijkertijd werd hij steeds gevoeliger voor signalen uit de natuur en van de mensen die bij hem aanklopten om hulp. Uiteindelijk zou hij zichzelf blootstellen aan dezelfde symptomen en geestelijke aandoeningen waar zijn patiënten mee kampten. Toen hij in 1935 bezig was met speuren naar de laatste negentien bloesems, ging hij zwaar gebukt onder evenzoveel gemoedstoestanden waar hij een bloesem voor zocht. En tot negentien keer toe herstelde hij pas van zo'n aandoening als hij de juiste plant vond.

 

bach_dropping_demo.jpg

 

De voltooiing

Toen hij alle bloesems die hij hebben moest bij elkaar had, 38 in totaal, verklaarde dr. Bach dat daarmee zijn werk was voltooid. Op basis van de 38 bloesems konden er in totaal bijna 293 miljoen verschillende combinaties worden samengesteld, maar op wel zo'n eenvoudige manier dat iedereen het kon.


In Londen was Bach jarenlang een succesvol onderzoeker. Zijn werk verschafte hem roem en een grote reputatie onder zijn vakgenoten, zowel orthodoxe als homeopathische artsen. En dan had hij nu een volledig nieuwe benadering gevonden van de geneeskunde, een geneeswijze die volledig steunde op de emotionele en spirituele gezondheid van de mens, in plaats van uit te gaan van lichamelijke symptomen.

Je zou dan verwachten dat hij bij zijn dood planken vol aantekeningen en geschriften zou nalaten. Maar ook wat dat betreft was hij kennelijk vastbesloten geweest alles glashelder en zo overzichtelijk mogelijk te houden. Gedurende het gehele proces van zoeken naar nieuwe bloesems streepte hij alle ideeën en theorieën die hij overbodig vond, consequent weg. Het laboratorium en de conventionele research werden als eerste afgedankt, maar daar zou het niet bij blijven.

Zo stopte hij met het gebruikmaken van succussie, onderzocht hij dwarsverbanden tussen zijn bloesems en astrologie, om die vervolgens weer te verwerpen, stelde hij geen diagnoses meer op aan de hand van lichamelijke symptomen en wuifde hij het idee weg van bloesems die zouden werken op "hogere" en "lagere" niveaus.

Uiteindelijk bouwde hij een brandstapel in de tuin van Mount Vernon, waarop hij veel van zijn vroegste notities prijsgaf aan de vlammen, om te voorkomen dat die latere generaties alsnog op verkeerde ideeën zouden brengen. Alles wat erover te zeggen viel, was te vinden op de 32 bladzijden van The Twelve Healers.

Volgens hem waren zijn studies, evenals de theorieën die hij uiteindelijk verwierp, hooguit tijdelijk van nut geweest. Hij zag ze als steigers, zeer bruikbaar tijdens de opbouwfase, maar overbodig en alleen maar hinderlijk zodra het huis gereed was om te worden bewoond.

In 1936 begon een aantal mensen het idee te propageren, de 38 bloesems te combineren tot één elixir, zodat alle gezondheidsproblemen zouden zijn op te lossen met een enkel mengsel. Een idee dat dr. Bach zelf al lang uitgeprobeerd en verworpen had.

"Ik denk dat je nu wel elke fase van de werkzaamheden hebt gezien," schreef hij aan zijn vriend Victor Bullen in oktober van dat jaar, een maand voor zijn dood. "Het bewijst alleen maar de waarde van ons werk als er op materieel gewin uit zijnde instanties opstaan die de boel verdraaien, want dat brengt veel meer schade toe dan opzettelijke vernietiging."

In dezelfde brief wijst hij zijn opvolgers de weg die ze moeten gaan. "Ons werk houdt in dat we koppig moeten vasthouden aan de eenvoud en zuiverheid van deze methode van genezen," schrijft hij,"en zodra de The Twelve Healers aan een nieuwe oplage toe is moeten we daar ook een langere inleiding in hebben, waarin we een fel pleidooi houden voor deze bloesems met hun wonderbaarlijke geneeskrachtige werking, hun eenvoud en hun onschadelijke karakter."