menu

    Nederland: Dieren

Bach Niveau 1 Dieren

In Niveau-1 worden alle 38 Bach bloesemremedies en de filosofie van zelfhulp en eenvoud behandeld. U kunt de remedies voor uzelf en uw omgeving gaan toepassen, in situaties van het dagelijks leven. 

 

De Bach Niveau 1 Dierencursus is voor mensen die speciaal geïnteresseerd zijn in Bach bloesems bij dieren. Alle oefeningen en uitleg van de remedies worden toegespitst op dieren.


Bach Niveau 3 Dieren


Erkende opleiding
De practitioners opleiding die uit drie delen bestaat, is erkend door de Dr. Edward Bach Foundation in Oxfordshire in Engeland. Als de cursist de opleiding met succes heeft afgerond, kan hij zich laten inschrijven bij het internationale register van Bach Animal Practitioners.


De opzet van de opleiding
De gehele opleiding (Engelstalig met Nederlandse documentatie en u mag uw werk ook in het Nederlands maken) bestaat uit een combinatie van theoretische kennis van dierengedrag en praktische casestudies. Hoewel het zich eigen maken van het theoretische gedeelte natuurlijk belangrijk is, bestaat er een ruime mogelijkheid voor u om binnen de structuur van de opleiding te leren hoe u de Bach bloesems in kan zetten bij het behandelen van dieren met emotionele problemen. Er wordt van u verwacht dat u tussen de verschillende delen van de opleiding aan zelfstudie zult doen en een boekenlijst met aanbevolen titels wordt daarvoor verstrekt. U dient voor aanvang niveau 1 (dieren) en 2 goed te hebben afgerond.


Deel 1
De opleiding bestaat uit een introductiegedeelte van 2 dagen, waarin het gedrag van honden, katten en paarden wordt behandeld. U leert wat onder normaal gedrag bij deze dieren wordt verstaan en hoe u abnormaal gedrag kunt herkennen, een essentieel onderdeel om te leren hoe u de van toepassing zijnde Bach bloesems kunt selecteren.


Deel 2
Dit gedeelte beslaat drie dagen en volgt na deel 1. Er wordt dieper ingegaan op dezelfde drie diersoorten die eerder zijn behandeld. Daarnaast maakt u kennis met andere huisdieren zoals konijnen, vogels en schildpadden.


Deel 3
Deze vier dagen bestaan uit de volgende onderdelen:
Dag 1 en 2: verdere bestudering van eerder genoemde dieren en een introductie in het behandelen van boerderijdieren.
Dag 3: individuele beoordeling van consultaties die in groepsverband worden gedaan.
Dag 4 (halve dag): schriftelijk examen (toetsdeel 1).


Na traject:
Toetsdeel 2: Case studies
Als u eenmaal het schriftelijk examen van deel 3 hebt gehaald, dan ontvangt u de casestudies, over honden, katten en een aantal prooidieren om thuis te maken. Daar hebt u drie maanden de tijd voor.


Toetsdeel 3: Field Case study
Nadat u de case studies met succes hebt afgerond, vervolgt u uw weg richting uw registratie door een dier van een cliënt drie maanden lang te behandelen. Het is verplicht het eerste consult met de cliënt en het dier op DVD of op video op te nemen en een verklaring (fysieke toestand) bij de dierenarts op te vragen, daarnaast dient u schriftelijk verslag te doen van alle consulten van de verdere behandeling in de daaropvolgende maanden.


Niveau 1

De adviesprijs incl. BTW voor Bach dierencursus niveau 1 is € 200,-.

Uw trainer of trainster kan afwijken van de adviesprijs. Informeer hiernaar.

 


Niveau 3

De opleiding Bach Niveau 3 Dieren kost in totaal ongeveer € 1440,-. Dit is afhankelijk van de wisselkoers. de drie cursusdelen zijn ook per stuk te volgen en te betalen.

 

Let op: uw trainer of trainster kan afwijken van de bovengenoemde adviesprijs. Informeer hiernaar.

 

Kies een locatie en datum

Datum Locatie Inschrijven

Mocht het aanmelden voor de cursus naar uw keuze niet lukken, dan kunt u ook een mail sturen aan: opleidingen@tsproducts.nl. Vermeld hierbij duidelijk uw naam en adresgegevens en voor welke cursus u zicht wilt aanmelden. Wij zullen uw aanmelding verwerken en u ontvangt hierover bericht.Stap 1: Uw cursus wijzigen
Nederland: Niveau 1
Nederland: Niveau 2
Nederland: Training overig
Nederland: Niveau 3
Nederland: Dieren
Nederland: schriftelijke cursus Niveau 1
Stap 2: Plaats en datum wijzigen
Stap 3: Uw gegevens wijzigen
Ik wil mij graag aanmelden voor de cursus. Mijn gegevens zijn:

Volgende stap
Stap 4: Overzicht wijzigen
Mijn gegevens zijn: