Herhaaldelijke vergissingen, ik leer niet van mijn fouten