menu

© Teksten gebruikt met toestemming van The Bach Centre (www.bachcentre.com). 

Bach bloesems worden toegepast volgens de methode van Dr. Bach.

Baden, bladen en je ontdoen van emoties

"De bloesems die hier worden beschreven hebben een weldadige werking en veroorzaken geen verslechtering of verkeerde reacties, doordat ze alleen maar heilzaam werken."
Edward Bach schreef deze woorden in 1930. Intussen hebben wij mogen ondervinden dat hij gelijk had.

Bach bloesems zijn goedaardig en positief. Ze kunnen ons niet in een negatieve gemoedstoestand brengen. En uitslag of hoofdpijn kunt u er al helemaal niet van krijgen: een scheikundige analyse van wat er in het flesje zit, zou alleen alcohol met water constateren.

Maar het klopt ook dat bij het nemen van een bloesem soms andere dingen komen bovendrijven. Jezelf ontdoen van bepaalde emoties is soms te vergelijken met het verwijderen van afgevallen blad uit een vijver. Uiteindelijk zal het water helderder zijn, maar in het begin lijkt het er juist troebeler door te worden.

Vandaar dat sommigen als ze met een mengsel beginnen, zich daar slechter bij voelen. We worden ons de gevoelens die al bestonden gewoon beter gewaar.

Het verklaart ook waarom anderen soms melding maken van fysieke reacties, zoals een lichte hoofdpijn of een licht geïrriteerde huid. Ook komt het wel voor dat men levendiger dromen heeft. De remedies ontdoen ons van negatieve emoties, en de effecten van die schoonmaakbeurt doen zich soms gevoelen op andere niveaus.

Op dit soort situaties reageert de ene therapeut anders dan de andere. Sommigen raden dan aan uit de mengfles minder dan de gebruikelijke vier druppels te nemen, zodat het proces iets trager verloopt.

Anderen houden vast aan de vier druppels, maar geven dan de raad dat niet vier keer per dag te doen maar minder vaak.

En weer anderen laat het mengsel en de dosis ongemoeid, maar raden aan daarnaast gebruik te maken van Bachs combinatie voor noodgevallen (crisisformule), in de veronderstelling dat de patiënten een reddingslijn nodig hebben om hun hoofd boven het (troebele) water te kunnen houden.

Maar er is nog een andere benadering waar menigeen wellicht baat bij kan hebben.

Als het nu zo is dat de remedies negatieve gevoelens wegwerken, waarom zou je dan het mengsel niet aanpassen als er nieuwe emoties bijkomen? En dan de gebruikelijke hoeveelheid zelfs vaker nemen?

Het is bekend dat het bij dringende problemen kan helpen vaker een dosis te nemen. Dat zou ook onze aanbeveling zijn, als meest voor de hand liggende oplossing binnen het Bachsysteem als er sprake is van dergelijke complicaties.